Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

1. Taraflar

a) onlineders.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Rumelihisarı mah. Hisar Gülü Sok. No:35 Daire:4 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim Dijital Ada Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi (Bundan sonra Onlineders.com veya site olarak anılacaktır)
b) onlineders.com sitesine üye olan kullanıcılar: öğrenci ve öğretmenler bundan sonra üye olarak adlandırılacaktır.
c) onlineders.com sitesine üye olan öğretmenler bundan sonra eğitmen olarak adlandırılacaktır.


2. Üyelik Sözleşmesi’nin Konusu ve Kapsamı

a. onlineders.com, Siteyi işletmekte olup 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
b. Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, onlineders.com aracılığıyla sunulan eğitimlerin ve bu eğitimlerden yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve site kullanım koşullarının belirlenmesidir.
c. Üye, onlineders.com’a bu Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, Eğitimlere, Uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
d. Üye, sitede sunulan tüm eğitim içerikleri ve hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki içerik ve hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan ilgili yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.
e. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, onlineders.com sitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Eğitmenler arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve onlineders.com, Üyeler ile eğitmenler arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, onlineders.com’ dan gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak eğitmenlere karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.


3. Üyelik Şartları

a. Üye olabilmek için reşit olmak ve onlineders.com tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış, dondurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin onlineders.com’ dan talepte bulunması halinde onlineders.com, ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için onlineders.com’ a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
b. onlineders.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, herhangi bir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü olmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik 
c. Eğitmenler kazanmış oldukları ilk 200 TL’ nin herhangi bir cezai durum oluşmasına karşılık sistemde tutulacağını, ancak sistemde 2 yılını tamamladıktan sonra onlineders.com’ u bilgilendirmek şartıyla sözleşmeyi feshetmesi durumunda 200 TL depozitosunun (varsa cezai kesintiler yapıldıktan sonra) tamamının tarafına geri ödeneceğini kabul ve beyan eder.
d. Sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara, koşul ve duyurulara ve sözleşmelere aykırılık halleri, Üyenin onlineders.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri vs. sebepler üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

e.     Üye öğretmenler sisteme yüklemiş oldukları fotoğraf, kendilerini tanıttıkları kısa video, tanıtım, özgeçmiş ve diğer beyan ettiği tüm bilgi ve görsellerin onlineders.com tarafından hem web sitesinde kullanılabileceğini, hem de onlineders.com resmi instagram, facebook ve youtube gibi sosyal medya mecralarında işlenip, paylaşılabileceğini kabul ve beyan eder.


4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a. onlineders.com’ un Sitesi’ de yer alan herhangi bir Eğitimin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; onlineders.com’ da yer alan ve kendisi tarafından verilmeyen eğitime ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu eğitimin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır. onlineders.com, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu eğitimi dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir.
b. Üyeler Sitede yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair eğitim içeriğiyle onlineders.com’ un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, onlineders.com’ a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.
c. Kullanıcı ve üyeler, Site’ ye verdikleri bilginin güncel ve doğru olduğunu, bilgiyi güncel tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Profil bilgilerine hiçbir şekilde, istenenden farklı ya da özel bir bilgi, reklam nitelikli, mevzuatça yasaklanmış bilgi, ahlaka, gelenek – göreneğe aykırı, kaba, rahatsız edici, siyasi vb. içerik, iletişim bilgisi vs. girilemez. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmak kaydıyla; bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse Site, bahsedilen bilgileri paylaşma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.
d. Üye, onlineders.com’ un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple onlineders.com’ dan her ne ad ve nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
e. Üye hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Üyenin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, onlineders.com’ un, diğer üye ve kullanıcıların ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı onlineders.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
f. onlineders.com’ un ilan ettiği, duyurduğu, bildirdiği, sunduğu, iş bu sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlar dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaşılmaya çalışılması, sitenin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, onlineders.com üzerindeki içeriklere link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine onlineders.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; onlineders.com’ un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
g. Kullanıcı / üye, verdiği profil bilgisinin özel ya da gizli olmadığını, herkese açık bu bilgiyi Sitenin kullanabileceğini kabul eder. Site, içerik/hizmet kalitesi ve eğitimin üyeler yönünden güvenliği sebebiyle online eğitimleri kayıt altına almaktadır. Video ile kayıt altına alınan eğitimler satın almadan itibaren site tarafından belirtilen süre kadar üyenin erişimine açık tutulmaktadır. İlaveten site, hizmet kalitesi kapsamında Öğrenci / Üye arasındaki yazışmaları kaydedebilir. Gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit ederek kullanıma dair bilgilerle, kullanıcı / üye eğilimlerini vb. tespit edebilir.
h. Üyeler rezervasyon yapmış olduğu hizmete/derse zamanında katılmak ve eğer isterlerse rezervasyondan 6 saat önceye kadar rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptirler. 6 saatten az kala iptali yapılan tüm ders rezervasyonları için öğrenci bir ders ücreti kadar, eğitmen ise bir ders için belirlemiş olduğu ücretin %50'si kadarını cezai ücret olarak ödemeyi kabul ve beyan eder. 

Web sitesinden kaynaklanan sistemsel hatalar, internet servis sağlayıcısından vb. nedenlerden dolayı yapılamayan derslerin ücretleri öğretmene ödenmez,  dersin ücreti öğrenciye kesintisiz iade edilir.

i. Eğitmenler üyelerle onlineders.com üzerinden iletişim bilgilerini paylaşmayacaklarını kabul ve beyan eder. Eğitmenler onlineders.com dışında iletişime geçebileceği kanalı üyelerle paylaşması veya üyelerden paylaşmalarını istemesi durumunda onlineders.com tazminat, dava açma, öğretmen ile sözleşmesini feshetme ve kalan bakiyesini ödememe hakkını saklı tutar.
j. Üye, Site üzerinden herhangi bir Üye’ den yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Üye’ in satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; onlineders.com’ un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Eğitmen’ in yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda onlineders.com sitesinde sergilenen ve satılan tüm derslerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından, oluşabilecek haksız fiil sonucu zararlardan ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden yalnızca Eğitmen’ in sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
k. Kullanıcı / üyelerce gerçekleştirecek işlemlerden doğacak vergiler (materyal satışı, ders hizmeti karşılığı gelir vergisi, stopaj, KDV vb.) kendilerine aittir.
l. Kullanıcı / üye, işbu sözleşmeyle birlikte, Sitede yayınlanmış bulunan diğer sözleşmelerin (gizlilik, telif hakkı, kişisel verilerin korunması vb.) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve bunlara da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
m. İçeriklerden faydalanan veya hizmet alan kullanıcı, eğitmenin profiline puan verebilir, yorumda bulunabilir. Yorum ya da değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin sorumluluğundadır; onlineders.com hiçbir şekilde bağlı değildir. onlineders.com, yorumdan kendiliğinden haberdar olamayacağından, kendisine yapılacak uyarı neticesinde talep üzerine ya da gördüğü lüzum üzerine istediği yorumu yayınlamayabilir ya da yayından kaldırabilir.
n. Ders verme konusundaki yasal ya da fiili engeller, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi vb. hususlar eğitmenlerin sorumluluğundadır. Kullanıcı ya da üyeler, girdikleri bilginin bizzat kendi şahıslarında doğacak sorumluluklarının bilincinde olacak şekilde hareket edeceklerdir
o. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
p. 18 yaşın altındaki öğrenci / eğitmen ile kısıtlıların kayıtlarının kanuni temsilcileri olan veli (ya da vasilerince) yapılması zorunlu olduğundan, veli / vasiler bu husustaki sorumluluklarının bilincinde ve uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
r. Kullanıcı / üyeler, Sitede yalnızca tek bir üyelik açma hakkına sahiptirler.
s. onlineders.com aracılık ettiği ve satışı gerçekleşen eğitimlerde tamamlananların (Tamamlandı Statüsü) her ayın ilk 10 günü içinde Eğitmen hesabına transfer edilir. onlineders.com eğitim bedeli üzerinden aracılık hizmet bedeli olan %20 bir tutarı üye hesabına aktarılmadan önce keser. onlineders.com aracılık hizmet bedelini önceden duyurmak kaydıyla her zaman değiştirebilir. Üyelik sözleşmesinin imzalanmasıyla Üyeler onlineders.com’ un söz konusu aracılık hizmet bedelini eğitim bedellerinden tahsil edeceğini kabul ve beyan eder.
t. Üyeler rezervasyon yapmış olduğu derse katılmakla yükümlüdürler, vakti gelip de katılmadıkları dersin; öğretmenler için bir ders ücretinin yarısı kadar ücret, öğrenciler için bir ders ücreti kadar para cezası ödeyeceklerini kabul ve beyan ederler. 
u. onlineders.com hiçbir surette sunulan eğitim ve hizmetlerin sağlayıcısı/sunucusu/ifa edicisi ve/veya hizmeti sunacak olan ilgili eğitmenin acentesi, bayisi, vekili, temsilcisi vs. olarak nitelendirilemez.
v. onlineders.com, Sitede sunulan içerik ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme / siteye yükledikleri bilgileri ve içerikleri Site kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. onlineders.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, onlineders.com’ un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde onlineders.com yapabilir. onlineders.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
y. onlineders.com, Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; onlineders.com bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim ve açıklama yapmadan son verebilir.
z. onlineders.com’ un, onlineders.com çalışanlarının ve yöneticilerinin, Sitede Üyeler ve Eğitmenler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.
aa. Eğitmenlerin, kayıt aşamasında yanıltıcı ve veya yanlış bilgi vermesi, yanıltıcı belge ve iletişim numarası ile sisteme kayıt veya başvuru yapması halinde; onlineders.com’un bu bilgilere dayanarak uğrayacağı tüm zararları, ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
ab.  Eğitmenler, onlineders.com tarafından kendilerine atanmış giriş bilgileri ve şifreleri hiçbir gerekçe ile başka kişilerle paylaşamaz. Sistem tarafından atanmış giriş bilgileri ve şifreler tamamen kişiye özeldir. Bu nedenle oluşacak, kötü niyetli kullanım ve yine oluşacak tüm sorumluluktan dolayı, üçüncü kişiler veya resmi makamlar tarafından, onlineders.com’ a karşı ileri sürülebilecek, dava, tazminat veya tüm iddia ve taleplere karşı, onlineders.com’ un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanacak her türlü zarar, ziyan ve tazminatlara karşı talep hakkı saklıdır.
ac. Eğitmenler onlineders.com internet sitesini kullanırken, yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi siteyi kullanmaya başladığı andan itibaren kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde madde 3.2 de bulunan cezai yaptırım hakları aynı şekilde saklıdır.
ad. Eğitmenler, onlineders.com internet sitesini, cinsiyet, ırk, politik saldırı, politik eleştiri, propaganda aracı gibi etik dışı şekillerde kullanamaz. Eğitim amaçlı kullanılan bu yazılım ve mobil uygulamanın kullanımında, yine hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı (küfür, hakaret vs), başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikir ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Canlı görüşmeler sırasında, ahlak ve edep kuralları çerçevesinde giyime özen göstermek ve çıplaklık, rahatsız edici giyim tarzı, bunları çağrıştıracak obje, ses veya görüntünün kullanılması tamamen, işletme kurallarımıza ve kullanım şartlarımıza aykırı olup, bu kurallara uymayan üyeler hakkında, adli makamlara en kısa süre içinde bildirim yapılarak, üye bilgileri yetkili makamlarla paylaşılacaktır.  
ae. onlineders.com  internet sitesinde eğitmenler ve üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin onlineders.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. onlineders.com üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin ve eğitmenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
cc. onlineders.com, üye ve eğitmenlerin verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üyeler ve eğitmenler, onlineders.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden onlineders.com’ dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
af. onlineders.com’ un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde veya sözleşme içinde belirtilen koşulların herhangi birinin ihlal edildiği izlenimini taşıdığında, sebepsiz veya teknik koşullardan dolayı eğitmen veya eğitmenlerin üyeliklerini iptal etme, askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı saklıdır. Eğitmenler; üyelik aktivasyonunun başladığı andan itibaren bu maddeyi kabul etmiş sayılır. onlineders.com’ un böyle bir uygulamada bulunmasının eğitmenler tarafından herhangi bir yaptırımı, ceza veya tazminat hakkı olmayacaktır.
ag. onlineders.com web sitesi ve mobil uygulaması; kötü amaçlı yazılım, casus yazılımlar ve virüs benzeri yazılımlara karşı korunmakta ve çalışma esnasında sürekli olarak gerek sunucu güvenliği gerekse yazılım güvenliği en üst düzeyde sağlanmaktadır. Ayrıca eğitmenler ile sunucu arasında veri güvenliği 256 bit ssl ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda eğitmenler tarafında oluşabilecek veri kayıpları, eğitmenin cihazında bulunan kötü amaçlı yazılımlar virüsler gibi yazılımlardan dolayı onlineders.com sorumlu değildir.
ah. onlineders.com sitenin ve mobil uygulamanın; tasarımını ve içeriğini dilediği zaman değiştirme, eğitmenlere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme, ücretli veya ücretsiz yeni ek özellikler ekleme, belirlenmiş ücretleri değiştirme hakkını saklı tutar. 
ai. onlineders.com, eğitmenlere ait bu kullanıcı sözleşmesinin koşullarını ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm eğitmenler bakımından hüküm ifade edecektir.
aj.  Taraflar, onlineders.com’ a ait tüm bilgisayar yedeklerinin tek ve gerçek münhasır delil olarak baştan kabul eder.


5. Gizlilik Politikası

a. onlineders.com tarafından onlineders.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde, eğitmenler tarafından siteye erişmek için kullanılan Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
b. onlineders.com, eğitmenlerinin kişisel bilgilerini; yasal bir zorunluluk olarak istenmesi halinde (yasal olmayan ve işlemlerde kullanılan bir ip adresinden kaynaklanan bir takip var ise) veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya onlineders.com’ a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak adına yasal mercilere resmi karar karşılığı açıklayabilir.
c. Eğitmenlerin sitem üzerinden yapacakları ödemeler için kullandıkları kredi kartlarına ait bilgiler kesinlikle saklanmaz, satın alma sonrasında kart bilgilerinin girişi bankaya ait 3d secure sayfasından yapılır. onlineders.com banka üzerinden yapılan bu ödemeler sırasında oluşabilecek iletişim kesintilerinden, banka sistemlerinden kaynaklanan teknik sorunlardan veya ödeme onayı için bankadan tarafınıza iletilecek sms den sorumlu değildir. 
d. onlineders.com iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, eğitmen işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
e. Site bilgi güvenliğine ilişken gerekli önlemleri almasına karşın, Üye’den kaynaklanan nedenlerle kendi kişisel verilerinin ele geçirilmesinden veya zarar görmesinden Site’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.


6. Fikri Mülkiyet Hakları

a. Üyeler, onlineders.com hizmetlerini, onlineders.com bilgilerini ve onlineders.com’ un telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının onlineders.com’ un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde onlineders.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde onlineders.com’ un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
b. Site, Eğitmen’lerin sunduğu içerik ve hizmetlere ilişkin telif hakkı vb. ihlallerden sorumlu olmadığı gibi bu konuda araştırma yapma sorumluluğu da yoktur. Kendisinin mevcut bir telif hakkının ihlal edildiğine inanan kişi, yasal başvurusunun neticelenmesiyle birlikte Siteyle temasa geçmelidir.


7. Mücbir Sebepler

a. Tarafların kontrolünde olmayan, Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlardan (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ ın işbu Sözleşme’ den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, onlineders.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için onlineders.com’ dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.


8.     Site Kullanım Şartları

a. Site, özel ders almak isteyen öğrenciyle özel ders vermek isteyen ya da buna yönelik kendi materyallerini pazarlamak isteyen eğitmenlerin, oluşturacakları profillerle birbirlerini bulmalarını, bu vasıtayla iletişime geçmelerini sağlamaktadır. Bunun dışında taraflar arasındaki iletişim, hizmet, ürün satışı ya da tarafların birbirlerine karşı sorumlulukları ve olası talepleri hususunda hiçbir etkisi / yetkisi ya da sorumluluğu yoktur. Bu nedenle taraflar arasında yaşanabilecek her türlü sorun, maddi - manevi zarar talebi, eylemlerin TCK ya da diğer yasalar karşısındaki yaptırımları taraflara aittir.
b. Sistem, bizzat ders almak isteyenle bizzat ders vermek isteyenlerin dışındaki kuruluş, aracılık faaliyetinde bulunan vb. kişilere kapalıdır.
c. Site, sadece sunduğu portal hizmeti karşılığı gelir elde ettiğinden bu kalem için fatura kesmektedir. Eğitmence sunulacak hizmet ya da satılacak materyal kendisince faturalandırılır.
d.    Sözleşmenin ihlali halinde, Site’nin uğrayacağı tüm kayıp ve zararlar, Siteyi kullanan ve ihlale yol açan kullanıcı / üye tarafından karşılanacaktır.
e. Site, hizmet / ürün alım satımıyla ilgili bilgileri, sistemi geliştirmek, çıkabilecek uyuşmazlıklarda çözüm bulabilmek, üyelik sözleşmemizin yürürlüğünü sağlamak vb. amaçlarla tutabilir, kullanabilir.


9.  Sözleşmenin Feshi 

a. Bu sözleşme eğitmenin üyeliğini iptal etmesi veya onlineders.com tarafından eğitmenin üyeliğinin tek taraflı olarak iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. onlineders.com, eğitmenlerin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda eğitmenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


10.  Anlaşmazlıklar 

a.    İşbu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


      11. Yürürlük

      a.    Eğitmenin, üyelik kaydı yapması eğitmenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir, ancak onlineders.com’ un üyelik başvurusunu onaylama veya üyeliği kabul etmeme hakkı saklıdır.  İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve onlineders.com tarafından üyeliğin aktif edilmesinden sonra karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılacaktır.