ORGANİK KİMYA VE ORGANİK BİLEŞİKLER

ORGANİK KİMYA VE ORGANİK BİLEŞİKLER

ORGANİK KİMYA NEDİR?


Organik kimya temel olarak karbon ve hidrojen elementi içeren bileşikleri inceleyen bir bilim dalıdır.
Saç, cilt ve kasları meydana getiren RNA ve DNA; yediğimiz içtiğimiz gıdalar; giydiğimiz elbiseler; ve aldığımız tüm ilaçlar organik maddelerdir.
Organik kimya'nın temeli 18. yüzyıl ortalarında simyacılar tarafından atılmıştır.
tarihlerde simyacılar canlı kaynaklardan elde edilen maddeler ile minerallerden elde edilen maddeler arasında o zaman için açıklanması mümkün olmayan farklar gördüler.
Bitkilerden ve hayvanlardan elde edilen bileşiklerin izole edilmesi ve saflaştırılması çoğu kez zordu.
Bu maddeler saf olsalar dahi, bunlar ile çalışmak kolay iş değildi ve mineral kaynaklardan elde edilen bileşiklere nazaran bozulmaya daha fazla yatkınlardı.

ORGANİK KİMYA


İsveç'li kimyacı Torbern Bergman 1770 yılında ilk defa olarak "organik" ve "inorganik" maddeler arasındaki farkı ifade eder.
Bu tarihten sonra "organik kimya" sözcüğü çok kısa süre içinde canlı organizmalardaki bileşiklerin kimyası manasına ulaşır.
O yıllarda, çoğu kimyacılarca organik bileşiklerde canlı kaynaktan gelen "yaşamsal kuvvet" (vital force) 'in organik ve inorganik bileşikler arasındaki farkı oluşturduğu düşünülüyordu.
Bundan dolayı, kimyacılar organik bileşiklerin inorganik bileşikler gibi laboratuvarlarda elde edilemeyeceğini ve bu bileşikler ile deney yapılamayacağına inanılıyordu.
Bu düşünce organik kimyanın gelişmesini geciktirir.
Michel Chevreul (1786-1889) 1816 yılında hayvansal yağ ile alkalileri reaksiyona soktu. Elde edilen madde bildiğimiz sabun idi ve sabun birkaç saf organik bileşiğe ayrılabildi.
Bu maddelere "yağ asitleri" adı verildi.
Böylece, ilk kez bir organik madde (yağ) dışarıdan bir itici güç (yaşamsal kuvvet) olmadan diğer organik bileşiklere (yağ asitleri) dönüştürülmüş oldu.

ÖRNEK SORU:


Hidrojen atomu sayısı karbon atomu sayısının 3 katı olan eter aşağıdakilerden hangisidir?
A) metoksi etan 
B) dietil eter
C) dimetil eter 
D) etil–propil eter
E) difenil eter