Deyim ve Atasözü Örnek Sorular

Deyim ve Atasözü Örnek Sorular

1) Uzun deneyim ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte sözlere atasözü denir.
Yukarıdaki tanımdan yola çıkılırsa aşağıda bulunanlardan hangisine atasözü denilmez?
A)Ucuz alan, pahalı alır.
B)Akçe akıl öğretir, don yürüyüş.
C)El elin nesine, gülerek gider yasına.
D)Atı alan Üsküdar’ı geçti.
E)Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.

2) Her güzelin bir bakışı, bir naz edişi vardır
Her konuğun bir gelişi, bir gidişi vardır
Kişiyi hor görme elinden bir şey gelmez diye
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
Bu mısralarda yazan atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Çalışkan ve inançlı kişi tüm engelleri aşar.
B)Her insanın kendine özgü bir davranış tarzı vardır.
C)Her insan kendi düşüncelerini beğenir.
D)İnsan yaptığı davranışlarla değerlendirilir.
E)Kişinin değeri, ağzından çıkan sözlerle orantılıdır.

3) Bir sözün hem gerçek hem mecaz anlama gelecek biçimde kullanılmasına kinaye adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki atasözlerinden hangisi kinayeye örnektir?
A)Bin bilsen de bir bilene sor.
B)Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.
C)Sadık dost akrabadan iyidir.
D)Son pişmanlık fayda vermez.
E)Görünen köy kılavuz istemez.

4) I. Öfkeyle kalkan zararla oturur.
II. Kartala bir ok değmiş yine kendi yelesinden.
III. Bıçak kendi sapını kesmez.
IV. Keskin sirke küpüne zarar verir.
V. Ağaca balta vurmuşlar, “Sapı bedenimden.” demiş.
Yukarıda numaralandırılan atasözleri anlamları bakımından ikişerli gruplara ayrılırsa hangisi dışarda kalır?
A)V
B)III
C)I
D)II
E)IV

5) Atasözlerinin kimileri farklı kelimelerle benzer iletiyi verir. Örneğin “Karıncadan ibret al, yazdan kışı hazırlar.” atasözü ile “----” atasözü, benzer iletiye sahip iki farklı atasözüdür.
Yukarıda ki metinde noktalı kısıma aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A)Ek tohumun hasını, çekme yiyecek kaygısını.
B)Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı.
C)Açın gözü ekmek teknesinde olur.
D)Ortak gemisi yürümüş, elti gemisi yürümemiş.
E)Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

6) Küçüğe bak hele ne büyük işe varır
Sakın deme her iş olacağına varır
Bir er ordu yanında nedir ki deme
........
Bu şiirin son mısrası şiirin gidişatına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi olabilir?
A)Aslan yattığı yerden belli olur.
B)Baş nereye giderse ayak da oraya gider.
C)Bir musibet bin nasihatten iyidir.
D)Bir mıh bir nal, bir nal bir at kurtarır.
E)Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.

7) Aşağıdakilerin hangisinde “gerçekleşmediği sürece iyi dileklerin bir yarar sağlamayacağı” anlamına gelen bir atasözü vardır?  
A) Arı bal alacak çiçeği bilir.
B) Gönülsüz yenen aş, ya karın ağrıtır ya baş.
C) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
D) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
E) Ağır yongayı yel kaldırmaz.